Nou - INR - Lista unităţilor sanitare şi a cabinetelor psihologice acreditate, potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare în vederea eliberării certificatelor medicale şi a avizelor psihologice necesare înscrierii la examenul de definitivat si concursul de admitere in functia de notar public.

 ANUNT - Cursuri de formare pentru viitorii angajati in cadrul birourilor notariale

  Tematica si bibliografia cu caracter teoretic si practic pentru examenul de definitivat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica

Tematica si bibliografia cu caracter teoretic

Tematica si bibliografia cu caracter practic

  Organizarea cursurilor de pregatire pentru persoanele care intentioneaza sa participle la examenul de admitere in profesia de notar stagiar

APOSTILA SI SUPRALEGALIZARE SERVICIUL ARHIVA SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SERVICIUL EVIDENTA SUCCESIUNI
EXAMEN NOTAR STAGIAR EXAMEN DE DEFINITIVAT CONCURS SCHIMBARE SEDIU MODIFICARI ACTIVITATE NOTARIALA
CADRUL LEGAL CONCURS ADMITERE NOTAR PUBLIC ZIUA PORTILOR DESCHISE ALTE INFORMATII DE INTERES PUBLIC